News              Works              Texts               Catalogue            Bio                  

︎


︎


︎

  
︎︎    Fot. Kamil Macioł


Born 1980, in Wyszków, Poland. Graduated in art from the Academy of Fine Arts in Warsaw (MFA 2013 by Prof. Antoni J. Pastwa; 2009-2013 The Faculty of Sculpture (Prof. Antoni J. Pastwa, Prof. Grzegorz Kowalski); 2008-2009 The Faculty of Design) and Akademie der Bildenden Künste München, Munich (Diploma 2017 by Prof. Stephan Huber). Recently earned a doctorate in Fine Arts at the Academy of Art in Szczecin (Ph.D. 2020 by Prof. Kamil Kuskowski).

Winner of the Gilbert Bayes Award 2022, awarded by The Royal Society of Sculptors in London, UK.
member of the Royal Society of Sculptors, London, UK.

Laureate of scholarships, grants, and artistic residencies, among others: Deutscher Künstlerbund grant, ZAiKS grant, INITIAL Special Grant from the Akademie der Künste in Berlin (2021), LfA Förderbank Bayern, Munich, catalogue funding (2020), Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung grant, Munich (2019-2020), AiR Tilburg at the SEA Foundation in Tilburg (2018), Polish culture worldwide grant and residency grant from Adam Mickiewicz Institute in Warsaw (2017, 2018, 2019, 2020), Erasmus Scholarship in Munich (2011-2012), Artistic research Scholarship of The Academy of Fine Arts Warsaw, Industrial Design Faculty (2009-2010).

Individual and group exhibitions, domestically and abroad, among others: Germany, The Netherlands, The USA, Croatie, including European Capital of Culture Rijeka 2020, an exhibition with the OSTRALE Centre for Contemporary Art in Dresden, Rijeka; Kunstverein Ebersberg e. V.; The 12th OSTRALE Biennale for Contemporary Art, Dresden; TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, Poland; periscope:project:space, Salzburg; Kunstarkaden Munich; Streitfeld Projektraum Munich; Stadtmuseum Aarau Switzerland; THE ARTBOX.PROJECT Miami 1.0 at the artweeks in Miami; Kunstpavillon Munich; Galeria (-1), Centrum Olimpijskie Warsaw; Bolesławiecki Ośrodek Kultury Poland; Pecha Kucha Night at Copernicus Science Centre, Warsaw.
She currently lives and works near Warsaw, Poland, and close to Munich, Germany.

She creates art installations, objects, experimental videos. Her work relates to architecture, to widely understood culture, and to cases, she encounters in the space around her. 


For a full cv or more information please contact directly:
iwonarozbiewska@gmail.com


Urodzona w 1980 r. w Polsce, w Wyszkowie. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Magister sztuki 2013, dyplom u Prof. Antoniego Janusza Pastwy; 2009-2013 Wydział Rzeźby (Prof. Antoni J. Pastwa, Prof. Grzegorz Kowalski); 2008-2009 Wydział Wzornictwa Przemysłowego) i Akademie der Bildenden Künste München, w Monachium (Dyplom 2017 u Prof. Stephana Huber-a) i obroniła doktorat na Akademii Sztuki w Szczecinie (2020 u Prof. Kamila Kuskowskiego).

Zwyciężczyni Gilbert Bayes Award 2022, nagroda przyznana przez The Royal Society of Sculptors w Londynie, Wielka Brytania. Członek Royal Society of Sculptors, Londyn, UK.

Laureatka stypendiów, grantów i artystycznych rezydencji m.in.  Deutscher Künstlerbund grant, ZAiKS grant, INITIAL Special Grant z Akademie der Künste w Berlinie (2021), LfA Förderbank Bayern, Monachium, na katalog indywidualny (2020), Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung grant, Monachium (2019-2020), Artist-in-Residence w SEA Foundation w Tilburgu (2018), Kultura Polska na Świecie i grant na rezydencję z Instytutu Adama Mickiewicza (2017, 2018, 2019, 2020), Stypendium Erasmus w Monachium (2011-2012), Stypendium naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego (2009-2010).

Indywidualne i grupowe wystawy, a także screeningi w kraju i za granicą, m.in.: European Capital of Culture Rijeka 2020, wystawa z OSTRALE Centre for Contemporary Art w Dreźnie, Rijeka; Kunstverein Ebersberg e. V.; 12 OSTRALE Biennale for Contemporary Art, Drezno; periscope:project:space, Salzburg; Kunstarkaden Monachium; Streitfeld Projektraum Monachium; Stadtmuseum Aarau Szwajcaria; THE ARTBOX.PROJECT Miami 1.0 podczas artweeks w Miami; Kunstpavillon Monachium; Galeria (-1), Centrum Olimpijskie Warszawa; Bolesławiecki Ośrodek Kultury Polska; Pecha Kucha Night w Centrum Nauki Kopernik, Warszawa. Obecnie mieszka i pracuje pod Warszawą, w Polsce, i w pobliżu Monachium, Niemcy.

Tworzy instalacje artystyczne, obiekty, eksperymentalne wideo. Jej prace nawiązują do architektury, szeroko pojętej kultury i przypadków, które spotyka wokół siebie.


cv lub więcej informacji: iwonarozbiewska@gmail.com